TANITIM DÖNEMİNDE TÜM ÜRÜNLER İNDİRİMLİ. Ücretsiz gönderi!

Hakkımızda

Düşünce Eğitim Oyun Sistemleri (DEOS)'ni, çocuklarımıza motor ve bilişsel beceriler kazandıracak ve yaratıcılıklarını geliştirecek öğrenme gereçleri üretmek amacıyla kurduk. Öğrenmenin her yaştan insan için en zevkli ve doyurucu etkinlik olduğunu ve sanat içerikli öğrenmenin özellikle gelecek kuşaklar için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sanat etkinliklerinin çocuğun motor beceriler, problem çözme ve kritik düşünme becerileri ve görsel-uzaysal becerileri kazanmasında ve dil gelişiminde oynadığı rol kritik. Çocukları oynarken düşündürecek ve geliştirecek eğitici sanat gereçleri geliştiriyoruz ve Türkiye'de üretiyoruz.

Şu anda sunduğumuz ürünler çocukların zevkle çarpı işlerken bazı temel kavram ve becerileri de kazanmalarını sağlayacak araç-gereç takımları. Eğitimcilerle işbirliği yapılarak tasarlanan bu materyallerde aşağıdaki kazanımları hedefledik:

İNCE MOTOR BECERİLER El-Parmak Koordinasyonu

BİLİŞSEL BECERİLER El-Göz  Koordinasyonu

DİKKAT TOPLAMA

KARIŞTIRILAN HARF, RAKAM VE YÖNLERİN ALGILANMASI

BAŞLANAN ÇALIŞMAYI TAMAMLAMA 

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI

YARATICILIK